MEGA TRIP REPORT i s pozdмjљнmi dodatky a jasnэmi dщkazy o dlouhodobйm pщsobenн LSD na lidskou psychiku

Иasovй udбlosti v obdobн mezi druhou a osmou hodinou rannн se mohou v prщbмhu zjiљќovбnн dalљнch silvestrovksэch udбlostн mмnit. Dмkuji za pochopenн.

Je veselб silvestrovskб noc. Spotшeba alkoholu je silnм podprщmмrnб, spotшeba drog silnм nadprщmмrnб. Takovйho Silvestra jsem jeљtм nezaћil. Шekl jsem si cosi o tom, ћe na pщlnoc budu stшнzlivэ a zdrћнm se poћнvбnн veљkerэch drog. S alkoholem jsem poинtal a podaшilo se ho zkonzumovat opravdu jen takovй mnoћstvн, ћe jsem byl v podstatм stбle stшнzlivэ. Pшesto jsem si uћil pщlnoc jako nikdy. Kaћdopбdnм od nмjakэch zhruba deseti hodin mм v kapse hшбlo nмco jinйho. Byl o malэ papнrek o obsahu 25mm2 a zhruba 100mikrog lsd. Jakэsi email. A mщj teprve druhэ trip. Koupil jsem si ho, abych si jeho иtvrtkou prodlouћil ъиinky pшi pшнpadnйm poћitн extбze - vљechno љlo ale trochu jinak...

03:00 - Zhruba v tuto hodinu se odhodlбvбm k poћitн tripa. Mбm u sebe jedno celэ йиko a jeden celej "email". Chtмl jsem dбt tripu nбskok, a tak jsem ho љel na zбchod odstшнhnout. Ostatnн, kteшн se cestou do mнstnнho klubu N-joy uћ rщznм posilnili (aќ uћ alkoholem nebo extбzн) odmнtli mou nabнdku dбt si trнpka... Tak jsem se jeљtм sбm sebe zeptal, jestli nebude staиitpбr tequill a vodek, ale nakonec jsem papнrek odstшнhl. Mй profesionбlnн oko, spojenй s dokonalэm zбchodovэm osvмtlenнm jeљtм podpoшeno mэmi obavami z odstшihnutн moc malй иtvrtky nakonec dalo mozku signбl k odstшiћenн v tu nejnevhodnмjљн dobu. Ustшнhl jsem trochu menљн pщlku a ta se katapultovala z ruky (vљe jsem drћel tak, abych se toho pokud moћno co nejmйnм dotэkal, a tak pro dobrotu na ћebrotu...) a spadla pшнmo na zem. O tom, ћe tam ve tшi hodiny rбno na Novej rok nebylo иerstvм vytшeno vodou ze studбnky asi nemusнm mluvit. Proto jsem bleskovм papнrek sebral (no, zkrбtнm to: mezi tнm mi asi jeљtм tшikrбt spadnul, jб sбm jsem se mбlem neudrћel a taky skoro spadnul...) a spolkl. V tu chvнli jsem si шнkal nмco o vyhozenejch penмzнch a ћe to nemб cenu, kdyћ se to vyvбlelo v tom humusu na zemi a na druhou stranu jsem si шek, ћe aspoт budu chlastat a bude sranda.

03:30 - Иekal jsem alespoт na minimбlnн pшнznaky jakйhosi "nбjezdu", abych mohl spolknout йиko. Uћ jsem byl rozhodnutej dбt jenom pщlku (nevim, proи, teп mi dochбzн, ћe kdybych dal celou, moћnб bych z nн nмco moh mнt...) a za dalљн pщlhodinu (prostм aћ zaиne pщsobit) dalљн pщlku. Chvнlema jsem byl i na parketu, ale poшбd jako by nic. Vмdмl jsem, ћe si poиkбm i dэl a bylo mi to jedno...

03:45 - Zhruba nмkdy v tuhle chvнli mi doљlo, ћe jsem chtмl dбt extбzi. Snмd sem pщlku
Используются технологии uCoz